دعوت به همکاری افراد حقیقی و حقوقی
1398/07/01

براساس مصوبه شورای سیاستگذاری کنفرانس و به منظور استفاده از طیف وسیعی از نخبگان و پژوشگران در جهت بررسی علمی مقالات ارسالی به دبیرخانه کنفرانس، از علاقمندان رشته های مرتبط جهت همکاری در کنفرانس و داوری مقالات، دعوت بعمل می آید.

لازم به توضیح است که در صورت نیاز، گواهینامه معتبر عضویت در کمیته علمی یا داوران برای شما صادر خواهد شد.

لذا با توجه به بکارگیری 3 داور مرتبط با موضوع برای هر مقاله؛ از کلیه اساتید و پژوهشگران دارای مدرک دکتری تخصصی PhD و کارشناسی ارشد و دارای سوابق درخشان علمی و پژوهشی که مایل به همکاری افتخاری و داوطلبانه به عنوان کمیته علمی و داور مقالات کنفرانس می باشند، دعوت به عمل می آید که رزومه علمی و پژوهشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند تا پس از بررسی در کمیته علمی و در صورت تأیید، نسبت به فعالسازی پنل داوری ایشان اقدام گردد.

 شما می توانید رزمه خود به همراه سوابق تحصیلی و راه های ارتباطی خود را از طریق تلگرام یا واتساپ برای شماره  09050244532 نیز ارسال کنید یا در سایت همایش ثبت نام کنید.