آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس تا ساعت 24 روز جمعه
1398/11/03

 

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم میرساند،

تا ساعت 24 روز جمعه مهلت ارسال مقاله یا پرداخت هزینه ها را دارید.