تکمیل فرایند ثبت نام کنفرانس
1398/11/01

پژوهشگران عزیز تاریخ های فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 

لطفا در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و واریز وجه اقدام کنید تا در ساعات پایانی در ترافیک و شلوغی سایت، دچار مشکل نشوید.

 

لازم به توضیح است ایمیل تکمیل فرآیند ثبت نام برای تمامی ثبت نام کنندگان بصورت عمومی ارسال می شود و کسانی ثبت نام خود را تکمیل و فیش واریزی خود را ثبت کرده اند، نیاز به پیگیری ندارند.