انتشار عمومی مقالات در پایگاه سیویلیکا
1398/10/29

بر طبق قرارداد منعقد شده فی ما بین دبیرخانه کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات و انتشارات بوم سازه (پایگاه سیویلیکا)، کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس که مراحل ثبت نام خود را تکمیل کرده باشند در پایگاه علمی سیویلیکا نمایه و منتشر خواهند شد و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.