سردار رشید اسلام آسمانی شد .....
1398/10/13

 

cete

 

شورای سیاستگذاری نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مخابرات ،

شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی

را تبریک و تسلیت عرض می دارد.

 

بی شک راه آن بزرگوار جهادگر ادامه خواهد داشت.