موضوعات و محورهای مقالات ...
1398/10/08

 

پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و محققان عزیزی که در رشته های ذیل تحصیل می کنند یا در موضوعات و محورهای ذیل دارای مقاله هستند، می توانند مقالات خود را برای دبیرخانه این کنفرانس ارسال کنند:

 

مهندسی کامپیوتر / معماری کامپیوتر / مهندسی نرم افزار / مهندسی سخت افزار /

شبکه های دیجیتالی شبکه های کامپیوتری / هوش مصنوعی / مهندسی برق /

اکترونیک / بیوالکترونیک / الکتروتکنیک / سیستم های الکترونیک / برق-قدرت /

برق-مخابرات /برق-کنترل / مخابرات / مخابرات-سیستم / مخابرات-میدان و موج /

مخابرات-رمز / فناوری اطلاعات / ارتباطات / مهندسی پزشکی /

امنیت / فضای مجازی / و ...