محورهای کنفرانس

 

پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و محققان عزیزی که در رشته های ذیل تحصیل می کنند یا در موضوعات و محورهای ذیل دارای مقاله هستند، می توانند مقالات خود را برای دبیرخانه این کنفرانس ارسال کنند:

 

 

مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر

مهندسی نرم افزار

مهندسی سخت افزار

شبکه های دیجیتالی

شبکه های کامپیوتری

هوش مصنوعی

مهندسی برق

اکترونیک

بیوالکترونیک

الکتروتکنیک

سیستم های الکترونیک

برق-قدرت

برق-مخابرات

برق-کنترل

مخابرات

مخابرات-سیستم

مخابرات-میدان و موج

مخابرات-رمز

فناوری اطلاعات

ارتباطات

مهندسی پزشکی

امنیت

فضای مجازی

و ...